Haukivuoren Lämpö Oy

Haukivuoren Lämpö Oy on perustettu vuonna 1995 Haukivuorella, toimialueenaan sähkö- ja lämpölaitostoiminta. Yhtiö rakensi kaukolämpöverkon Haukivuoren taajamaan, sekä hakelämpölaitoksen ja öljykattiloita. Haukivuoren Lämpö Oy:stä omistaa yli 90 % Etelä-Savon Energia Oy, joka huolehtii lämpökeskusten ja kaukolämpöverkon toiminnasta, sekä päivystää häiriöiden varalta.

Etelä-Savon Energia Oy:n tullessa osakkaaksi Haukivuoren Lämpöön rakennettiin paloaseman viereen kaukokäytettävä öljykattila teholtaan 1 MW. Hakekattila on Livite Oy:n rakentama alasyöttö- eli stoker-kattila jälkipalotilalla.

Polttoaine hankitaan MHY Etelä-Savolta. Polttoaineena käytetään karsittua rankaa.

Haukivuoren Lämpö Oy:llä on sopimus Biohauki Oy:n kanssa kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä. Biohauki Oy on pääasiallisesti lämmön käyttäjä, mutta Biohauen tuottamalla mahdollisella ylijäämäkaasulla voidaan tuottaa kaukolämpöä Haukivuoren Lämmön verkkoon.

Syksyn 2019 aikana Haukivuoren Lämmön tontille rakennettiin aurinkosähkökenttä tuottamaan omakäyttösähköä Haukivuoren Lämmön tarpeisiin.

Etelä-Savon Energia Oy omistaa Haukivuoren Lämmöstä yli 90 %, tultuaan yhtiön suurimmaksi osakkeenomistajaksi vuonna 2011. ESE huolehtii lämpökeskusten ja kaukolämpöverkon toiminnasta, sekä päivystää häiriöiden varalta.

Haukivuoren Lämpö Oy:llä on 36 asiakasta.

KAUKOLÄMPÖHINNASTO 1.2.2020

Haukivuoren Lämpö Oy:n kaukolämpöasiakkaat maksavat tilaamastaan lämpötehosta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energiamaksun.

PERUSMAKSU

Perusmaksu lasketaan eri asiakasryhmille seuraavasti:

TILAUSVESIVIRTA V=m3/hPerusmaksu euroa/vuosia
alle 0,7K1 x ( 33 + 958 x V )
0,8...1,9K1 x ( 53 + 933 x V)
2,0...7,9K1 x ( 867 + 526 x V )
yli 8,0K1 x ( 2657 + 302 x V )

K1= perusmaksun kerroin
V = tilausvesivirta

Hinnaston tullessa voimaan kertoimen K1 arvo on 2,1653. Yhtiön hallitus voi tarkistaa perusmaksun kerrointa lämpöyhtiön kiinteiden kustannusten hintatason muutosta vastaavalla määrällä.

Laskutettu perusmaksu voidaan pyöristää lähinnä ylimpään 12:lla jaolliseen lukuun.

ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 80,19 € / MWh

Yhtiön hallitus päättää vuosittain kulloisenkin voimassaolevan energiamaksun suuruuden yhtiön lämmönhankintakustannusten perusteella.

Maksuihin sisältyy kulloinkin voimassaolevat verot, polttoaineiden haittavero ja arvonlisävero.

Kaukolämpöhinnasto 1.2.2020