Toimintakertomus 2018

Vuonna 2018 liikevaihdoksi muodostui 490 973,94 euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,1 %. Haketta ostettiin 223 490,10 eurolla ja öljyä 34 647,30 eurolla. Lämmön hintaa nostettiin vuoden alussa 2%. Perusmaksua ei muutettu vuoden 2018 aikana. Tilikauden tulos oli 92 249,83 euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Hakivuoren lämmön lämpöverkon veden laatu on pysynyt hyvänä ja sitä on tarkkailtu Pursialan voimalaitoksen laboratoriossa. Vesikemikaalea ja väriainetta on lisätty laboratorion ohjeenmukaisesti.

Haukivuoren Lämpö Oy:n omistamalla tontilla oleva BioHauki Oy:n biokaasulaitos on pääsääntöisesti lämmön käyttäjä. Alkuvaiheen tuotanto-ongelmien johdosta kaasua on poltettu kaukolämmöksi koska sitä ei ole kokonaan kyetty jalostamaan liikennepolttoaineeksi.

Hakkeen on toimitanut MHY Etelä-Savo. Uusi kolmituovinen sopimus tehtiin kesäkuussa ja sen mukaan hintaa tarkistetaan indeksipohjaisesti kerran vuodessa kesäkuussa. Uudeksi hinnaksi määritettiin 24,75 erur/MWh alv 0%.

Vuosihuollon yhteydssä huollettiin arina ja uusittiin kaikki arinalohkot. Arinoiden alustarakenteet, polttoainekuljettimet sekä tuhkanpoiston laitteet tarkastettiin. Kattilamuuraukset ja jälkipalotila tarkistettiin eikä korjaamistarvetta havaittu.

Pahoja laiterikkoja ei kuluneen vuoden aikana sattunut.

Pesällä-niminen tontti on liitetty osaksi BioHauelle vuokrattua tonttia. Kyyveden Saha Oy:ltä ostettu Haukivuoren Lämpö Oy:n rajaa myötäilevä määräala on lohkottu, siitä on saatu lainhuuto ja se on liitetty osaksi Haukivuoren Lämmön tonttia.

Energian tuotanto

Enerian tuotanto oli 7 357 MWh. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 7,3% Määrä jakautuu hakkeella tuotettuun 6 675 MWh, öljyllä tuotettuun 308 MWh ja BioHauki Oy:n tuotantoon 374 MWh. Öljyn kulutuksen väheneminen edellisvuoteen verrattuna johtui mm. laiterikkojen vähyydestä. Haketta poltettiin 11 112 i-m3. Lämmön myynti oli 6 377 MWh.

Verkosto ym. -häviöt olivat n. 13,3%, joka oli selvästi edellisvuotta pienempi.