Kaukolämpöhintoja tarkastetaan 1.2.2020

Haukivuoren Lämpö Oy nostaa kaukolämmön energiamaksua 1.2.2020 alkaen 1,9 %. Uusi energiahinta on 80,19 eur/MWh (alv. 24 %). Perusmaksua ei koroteta.

Korotuksen jälkeenkin Haukivuoren Lämpö Oy:n energian hinta on samalla tasolla muiden vastaavantyyppisten lämpölaitosten hinnoittelun kanssa.

Polttoaineiden, varsinkin metsähakkeen, hinta on noussut kuluvana vuonna merkittävästi. Lisäksi on jatkettu toimitusvarmuuteen liittyviä toimia.

Haukivuoren Lämpö Oy käyttää energian tuottamiseen vain paikallisen metsänhoitoyhdistyksen toimittamaa haketta. Tämän lisäksi käytetään paikallista biokaasua ja kevyttä polttoöljyä.