Sähköpulan vaikutus laitoksen toimintaan

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tiedottanut tulevalle talvelle mahdollisesta sähköpulasta ja siitä johtuvista sähkönjakelun keskeytyksistä.

Haukivuoren Lämmön varatuotantolaitoksessa on jo varauduttu sähkökatkoksiin hankkimalla aggregaatti, joka turvaa Haukivuoren Lämmön verkon lämmöntoimituksen mahdollisen sähkökatkon aikana.

Päivitämme artikkelia tilanteen muuttuessa.