Toimintakertomus 2022

Haukivuoren Lämpö Oy on Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) 93,63 % omistama tytäryhtiö. Emoyhtiön kotipaikka on Mikkeli. Yhtiön tilinpäätös on yhdistetty Etelä-Savon Energia Oy:n tilinpäätökseen. Etelä-Savon Energian konsernitilinpäätös yhdistetään Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Haukivuoren Lämmön kaukolämpöverkon veden laatua on tarkkailtu määräaikaisnäytteillä, jotka on analysoitu Pursialan voimalaitoksen laboratoriossa. Veden laatu on pysynyt hyvänä. Vesikemikaaleja ja väriainetta on lisätty tarpeen mukaan.

BioHauki -biokaasulaitos toimii kaksisuuntaisesti Haukivuoren Lämmön verkossa ollen joko lämmön käyttäjä tai lämmön toimittaja. Tilikauden aikana kaasua on poltettu pieniä määriä kaukolämmöksi.

Kesällä 2022 saneerattiin lämpöverkkoa Oikotiellä, noin 30 metrin matkalla.

Hakkeen on vuoden 2022 aikana toimittanut Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry. Hake toimitetaan lämpölaitoksen hakesiiloon. Toimittajan kanssa tehtiin kesäkuussa 2021 uusi kolmivuotinen sopimus, jolloin hakkeen hinta oli 7 % korkeampi edelliseen vuoteen nähden. Heinäkuussa 2022 hakkeen hinta nousi 11,3 %. Hakkeen kosteus on pääsääntöisesti ollut sovituissa rajoissa ja sekä hakkeen toimitus että laatu ovat olleet sovitulla tasolla.

Hakelaitokselle tehtiin kesäkuussa normaali vuosihuolto, jonka yhteydessä arinan kaikki lohkot vaihdettiin ja sen alustarakenteet tarkastettiin. Savukaasupuhallin korjattiin ja öljypolttimien suodattimet uusittiin. Laitos on ikäänsä nähden toimivassa kunnossa, ja ennakkohuollon johdosta laitos on toiminut ilman suurempia mekaanisten laitteiden rikkoja. Automaation osalta pienet rikkoutumiset on saatu korjattua kohtuullisessa ajassa. Laitoksen huoltovarmuutta on lisätty täydentämällä automaation varaosavarastoa.

ESE:n öljysopimuksen mukaisesti öljyä on joulukuun 2020 alusta lukien toimittanut Teboil. Marraskuun 2022 alusta öljyä on toimittanut Lämpöpuisto Oy. Toimitukset ovat toteutuneet häiriöittä.

Polttoaineiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi tilikauden 2022 aikana, myös muut kustannukset ovat nousussa.

ENERGIAN TUOTANTO

Vuosi 2022 oli keskivertoa lämpimämpi vuosi. Vuoden 2022 lämmöntarveluku oli 4 296 ja se näkyy yhtiön energiantuotannossa ja tuloksessa. Energiaa tuotettiin yhteensä 7 311 MWh. Tuotanto jakautui seuraavasti: 7 111 MWh tuotettiin hakkeella (97 %), 141 MWh kevytöljyllä (2 %) ja 59 MWh biokaasulla (1 %).

Tilikauden lämmön myynti oli 5 718 MWh ja omakäyttö 37 MWh. Verkostohäviötä oli noin 19 %.

Haukivuoren Lämpö Oy menetti vuoden aikana yhden asiakkaan. Liittymien määrä oli vuoden lopussa 36 kpl, tilausteho 3 850 kW ja lämmitettäviä kuutioita noin 145 000.

TALOUS

Tilikauden 2022 liikevaihto oli 484 101,59 euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen oli noin 4 %. Haketta ostettiin 248 386,60 eurolla ja öljyä 41 181,84 eurolla. Verkostoinvestointi oli 43 252,85 euroa. Lämmön hintaa nostettiin vuoden 2022 alussa 5 %, mutta perusmaksua ei korotettu. Tilikauden 2022 tulos oli verojen jälkeen 65 127,68 euroa.

TULEVA VUOSI

Laitokselle tullaan tekemään normaali vuosihuolto. Merkittäviä korjaustarpeita ei ole tiedossa. Sähköpulaan varaudutaan varustamalla SLK 6 koteloidulla varavoimakoneella. Samalla käynnistetään verkoston ja tuotannon kehittämisprojekti. Jälkipalotilan ja kattilamuurausten kuntoa tarkkaillaan nuohousten yhteydessä. Veden laatua seurataan laboratorioanalyysein määräajoin tai jos vettä joudutaan merkittävästi lisäämään verkkoon. Kuluneet tai murentuneet muuraukset korjautetaan alihankkijalla tarvittaessa.

Haukivuoren Lämpö Oy ostaa käyttö- ja ylläpitopalvelut Etelä-Savon Energia Oy:ltä, joka huolehtii henkilöstön suojausohjeista. Kiinteistöhuolto ostetaan paikalliselta yritykseltä.

Lämmön myyntihintaa korotettiin vuoden 2023 alusta 11,3 %. Perusmaksua ei toistaiseksi koroteta.

HALLITUS

Hallituksessa toimi puheenjohtajana Jukka Eestilä, varapuheenjohtajana Erkki Karppanen ja jäsenenä Jukka Kohvakka. Sihteerinä on toiminut Mervi Pajunen. Hallitus kokoontui 5 kertaa. Yhtiökokous pidettiin 1.4.2022 Mikkelissä.

Vuoden lopussa yhtiön omistus jakaantui siten, että ESE Oy omisti 544 osaketta ja muut yhteensä 37 kpl.